Vecka 30 - Söndag 1 augusti 2021

Överklagande av bygget på Lovisedalsvägen

Skonarens Samfällighetsförening har via omvägar fått information om ett fönster öppnats för att överklaga bygget av radhus bakom busshållplatsen ”Odlingsvägen”. Det finns nu en chans att överklaga själva bygget (detaljplanen har sedan tidigare vunnit laga kraft).

Om det finns någon medlem som vill driva ett överklagningsärende så är det fritt fram, Styrelsen anser inte att vi har möjlighet att sätta ihop ett överklagningsärende på den korta tid som återstår.

Radhusbygget (Älta 10:86)  på Lovisedalsvägen, fick bygglovet godkänt 4 juni.

Detta kungjordes den 8 juni , man har tre veckor från den 8 juni på sig att överklaga bygget.

Läs mer om beslutet och hur man överklagar

Det har observerats minst tre hotade fågelarter i skogsdungen: gulsparv, mindre hackspett och björktrast. Dessa arter är enligt Artdatabanken rödlistade som ”Nära hotade”. Detta kan vara skäl till att överklaga bygglovet för att ta reda på ifall detta har tagits i beaktning av kommunen vid godkännandet av bygglovet och kräva att en artinventering görs innan ett eventuellt bygge fortskrider. Eftersom detaljplanen vunnit laga kraft kommer det troligtvis inte att gå att stoppa bygget, däremot kan det gå att förhala det ett litet tag.

För att få mer kraft bakom överklagan så kan man även prata med Naturskyddsföreningen och höra ifall de vill göra en inventering. Ronny Fors, 073-802 45 43 ronny.fors@naturskyddsforeningen.se är ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka.

Läs mer om bygget här