Vecka 30 - Söndag 1 augusti 2021

Takbyte

Hus 70 kommer att byta tak.

En container kommer att placeras på grusgången bakom hus 70.

Arbetet är beräknat att hålla på under vecka 25 och vecka 26.

Styrelsen är medveten om att placering av containern inte är optimal med tanke på att grusvägen behöver att vara öppen för ev räddningsfordon. Detta är dock en relativt kort period, huset är beläget högt upp längs vägen ev slangar bör räcka runt i fall brand ev uppstår.

Vi ber er att ha överseende under tiden omläggningen av tak pågår.