Vecka 20 - Måndag 17 maj 2021

Kallelse årsstämma

Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Skonaren kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Torsdagen den 3 juni 2021 klockan 18.00 utomhus på gräsmattan i nedre området

Klicka här för kallelse och föredragningslista.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga här på skonarens webbplats –  klicka här och logga in med lösenordet.

Vi uppmanar medlemmarna att själva skriva ut dessa och ta med till mötet. Ett antal kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Den som inte har tillgång till Internet och önskar ta del av årsmöteshandlingarna innan stämman kan ta kontakt med Stefan i hus 110 eller Anneli i hus 116 för att få dem från den 11/3.

Styrelsens intention är att bidra till att förhindra spridning av eventuell spridning av Coronaviruset.

Följ det senaste om Coronaviruset via krisinformation.se.

Välkommen!