Vecka 38 - Torsdag 23 september 2021

Påminnelse: Förnyelse av elanläggningen

Nu är nycklarna insamlade till garagen.

Imorgon tisdag kör vi igång med etapp 1, läs nedan vilken etapp som ni tillhör. Under tiden ert garage berörs skall inte bilen finnas i garaget under dagtid, dvs kl 07-16.

När ni inte berörs av någon etapp vill vi att ni parkerar er bil i garagen för att underlätta för dem som behöver en parkeringsplats utanför garagen.

Låt oss hjälpas åt för att få detta att gjort så smidigt som möjligt.

Tack!

Styrelsen

_____________________________________________
För att mildra parkeringsproblemen kommer arbetet att utföras i etapper. För att minimera parkeringsproblemen är det väldigt viktigt att bilar, som inte berörs av arbeten under aktuell tid, parkeras i garagen.

Under hela arbetets gång är det viktigt att hyllor och andra saker som är placerade på vägg mot elledningarna hålls borta ifrån garagen så att bilar kan parkeras i garagen.

Arbetet kommer att pågå dagtid vardagar kl 07-16. Vi får använda garagen för parkering under etappens gång på andra tider än då arbetet pågår dvs kl 16->07. Men då viktigt att bilen är borta ur garaget när arbetet återupptas.

Styrelsen kommer att begära in nycklar som vi kommer att kopiera och lämna tillbaka till hushållet, vi siktar på att samla in nycklar för resp ”fack” dvs vi kommer inte att behöva ha nycklar från varje garageport. Insamlingen kommer att påbörjas snarast så att kopiering kan vara klar innan arbetets början.

 

————————————————————————

Etapp 1

Tisdag 21 sep – torsdag 23 sep.

Garagen i övre längan till det stora garaget (garage nummer 17-32) samt garageplatsen intill elskåpet (garage nummer 37).

Rivning och installation av el.

Etapp 2

Fredag 24 sep – tisdag 28 sep.

Garagen i nedre längan till det stora garaget (garage nummer 1-16) samt garageplatsen intill elskåpet (garage nummer 37).

Rivning och installation av el.

Etapp 3

Onsdag 29 sep – torsdag 30 sep.

Garagen till det övre lilla garaget (garage nummer 33-37).

Rivning och installation av el.

Etapp 4

Fredag 1 okt.

Garagen till det nedre lilla garaget (garage nummer 38-41).

Rivning och installation av el.

Etapp 5

Måndag 4 okt – fredag 8 okt.

Alla garagen.

Provning, uppmärkning och inkoppling av el.

Styrelsen återkommer med info om deltider.

(Eventuellt så kan då små bilar vara kvar i garagen om det finns utrymme att arbeta framför bilen).

——————————————————————————–

Viktigt att vi alla hjälps åt för att mildra problemen som kan uppstå pga brist på parkeringsplatser.


Nu är det äntligen dags för förnyelse av vår gemensamma elanläggning. Förnyelsen sker i garagen samt i ledningar till garagen.

Arbetet beräknas ta tre veckor med start 2021-09-21.

Garageportarna kommer under arbetet att vara öppna så att arbetet kan löpa på smidigt. Det är upp till varje hushåll att säkerställa att inga, för hushållet värdefulla saker och som kan vara begärliga för andra, förvaras i garaget. Skonarens samfällighet tar inte ansvar för saker som försvinner ifrån garagen.

 

Under arbetets gång behöver det finnas en fri yta på 2m ifrån vägg med elledningar. Respektive hushåll ansvarar för att säkerställa att plats finns för arbetet, ev hyllor mm som kan vara uppsatta på väggarna vid garageplatsen kan behöva monteras ned.

Under de tre veckor arbetet pågår kan inte bilarna parkeras i garagen. Eftersom vi inte har en utomhusparkeringsplats per hushåll kommer det att bli ont om parkeringsplatser, försök att hitta alternativa parkeringsplatser. Förslag på lösningar tas gärna emot.

Under perioden med förnyelse av samfällighetens elanläggning så kommer det vid några tillfällen att vara strömavbrott till garagen, samfällighetslokal, utebelysning och TV anläggningen.

Styrelsen kommer att begära in nycklar till ett par garageportar innan arbetet påbörjas.

Styrelsen kommer att ha ytterligare möten med entreprenören för att få förnyelsen av elanläggningen att smita på smidigt. Vi återkommer med uppdaterad information när det närmar sig.