Vecka 47 - Söndag 28 november 2021

Kallelse till mätaravläsning söndagen den 5 december 2021

Nedan hushåll ombeds härmed vänligen att hjälpa till med halvårsavläsning av vatten- och energimätarna.

Vi möts i kajutan söndagen den 5 december kl 18:00 för genomgång. Hela arbetet beräknas ta c:a 30-60 min.

En person per hushåll. Vänligen bekräfta din medverkan per e-post till gunnar@skonaren.com eller meddelande i brevlådan i hus nr 98 senast den 2 december.

Kallade till mätaravläsningen.

42               Lena & Lars Sjölund

48               Ulf & Anna Almfeldt

50               Johan & Kristina Söderqvist

58               Irene & Hans Norström

62               Paula & Mats Munkhammar

68               Hanna & Gustav Ellwerth

70               Malin & Erik Skotte

80               Karin Inde & Mathias Karlsson

86               Kerstin & Gunnar Anderlund

92               Gunilla & Jan Söderlind

108             Alexandra Malm & David Engstrand

116             Anneli Wohlin & Anders Persson

Varför?

Samfälligheten behöver hjälp med att göra detta arbete som tar väldigt mycket tid om man bara är ett fåtal från styrelsen. Är man fler går det väldigt mycket fortare och belastar inte enskilda personer. Det finns också ett värde i att kunna hantera och förstå hur mätare fungerar för alla i samfälligheten.

För vem?

Alla bör få tillfälle att göra avläsning under åren. Man behöver ingen särskild teknisk kompetens för att göra avläsningen. Instruktioner finns och kommer att lämnas ut.

Hur?

Vi delar upp oss i lag om två eller tre som gör avläsningen i ett begränsat antal hus. De hus som inte är åtkomliga samma kväll bör dock besökas så fort tillfälle ges.