Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Grannsamverkansapp

Under våren hade Skonarens samfällighet tre kända inbrott.

Sedan tidigare har vi en fungerande Grannsamverkan i området, där vi tillsammans hjälper till när vi är borta. Men tre senaste inbrotten, som skett på liknande sätt, har skett dagtid på vardagar när vi varit på jobb eller aktiviteter.

Nu tar vi ytterligare ett steg i vår Grannsamverkan inom Skonarens samfällighet.

Vi lanserar en app! 

Med appen, som laddas ned till en smartphone,  kan vi informera samt få information så snart som ovanliga aktiviteter sker hos oss eller i vår närhet. Appen är gratis att ladda ned och använda.

Som administratör har Styrelsen utsett Dag Bratt (Hus 72)  som med glädje har åtagit sig uppgiften. Dag kommer så snart appen är uppsatt ta kontakt med er för att få era uppgifter så att ni kan komma igång. Styrelsen ser gärna att så många som möjligt inom samfälligheten ansluter sig.

Vi kommer att informera mer om appen och hur vi kan använda den så snart som vi kommit igång.