Vecka 23 - Måndag 5 juni 2023

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med någon i Skonarens styrelse klickar du på respektive namn nedan.

Peder Svensk, ordförande

Patrik Nyström, kassör

Kalle Borneland, sekreterare

Per Lindvall, ledamot

Andreas Morén, ledamot

Stefan Hernefeldt, suppleant

David Engstrand, suppleant

Kristina Söderqvist, suppleant

Eller om du vill ringa eller prata live med personen i fråga, hittar du telefonnummer och i vilket hus respektive person bor i  här.