Vecka 23 - Måndag 5 juni 2023

Samfälligheten

Skonarens Samfällighet byggdes 1977 och består av 41 hus med adresserna Lovisedalsvägen 42 – 122 som tillsammans i en samfällighetsförening förvaltas och drivs gemensamt av de boende.

Anläggningssamfälligheten omfattar förbindelseledningar för kall och varmvatten, spill och dagvatten, elledningar, belysning, centralantennanläggning, gemensamhetslokaler (kajutan), garage, p-platser, lekplatser mm för Älta 53:33 – 53:73.

Information om samfällighetsföreningar från Villaägarna (pdf)