Vecka 38 - Torsdag 23 september 2021

Förtydligande av parkeringsregler

På årstämman 2019 fick Styrelsen i uppdrag att förtydliga gällande parkeringsregler. Detta förtydligande är nu publicerat här , utdelat till samtliga fastigheter samt uppsatt i soprummet. Det som dock återstår, för att förhindra utomstående att parkera på Skonarens parkeringsplatser, är framtagande av samt uppsättande av parkeringsskyltar.

Förutom förtydligande av reglerna har Styrelsen även tagit fram ett antal frågor och svar (Q&A), för att underlätta förståelsen av reglerna, som hittas sist i dokumentet.