Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Renovering av Kajutan

Tack för alla förslag som inkommit via enkäten tidigare i år på vad vi vill använda Kajutan till framöver. Utifrån förslagen har en arbetsgrupp tagits fram som berett förslagen och tagit fram ett underlag på vad vi behöver göra och hur renoveringen skall genomföras. Utifrån det underlaget har Styrelsen beviljat anslag, utifrån budgeten, för renoveringen. Bla kommer golvet bytas ut. Väggar, tak och fönster kommer att målas samt digitalt lås kommer att installeras (för att öka tillgängligheten till Kajutan).

I ett senare skede kommer vi även att rusta upp köket i Kajutan. Om ni planerar att renovera köket i era egna hus och kommer att få över skåp, kyl och frys eller liknande, som ni tror att vi kan använda i Kajutans kök, ta då kontakt med Styrelsen.

Vi kommer även att köpa in bättre begagnade möbler som passar in på förslagen ifrån enkäten.

Exempel på förslag som lämnats in via enkäten: lättare bollsporter som tex pingis/innebandy, bibliotek, titta på fotbollsmatcher, kalas m.m.