Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Årstämman flyttas till juni

På grund av den pågående pandemin har Styrelsen i Skonarens samfällighetsförening tagit beslut om att flytta årsstämman från mars månad till juni månad. Nytt datum för årsstämman kommer att läggas upp på hemsidan och kallelse kommer att skickas ut.

Styrelsen presenterar som planerat årsmöteshandlingar inför årsstämman, inkl verksamhetsberättelse, på hemsidan den 11.e mars. OBS! Pga att årsmöteshandlingarna presenteras enligt normal tidplan så har tiden för motioner till årsstämman passerats.

Årsavräkningen, som baseras på egenavläsningen som gjordes fg helg, kommer att delas ut som planerat till respektive hushåll i slutet av mars för in- och utbetalning i slutet av april.

Styrelsen