Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Brandskydd i radhus

På flera håll i Sverige har det uppmärksammats att bränder i radhus ofta leder till omfattande egendomsskador som, utöver brandfastigheten, involverar flera radhusfastigheter och ibland hela längor. Brandspridning i radhus sker oftast mellan fastigheterna via vindsutrymmena. Orsaken till att branden sprider sig beror på att det finns brister i brandskyddet.

Nedan bild visar på en godkänd brandavskiljande vägg med träreglar och två lager gips (12,5 mm+ 12,5 mm) på vardera sida väggen. Denna vägg motsvarar en brandklass REI 60 dvs väggen klarar 60 min brand utan att förlora sin funktion (regelverk för inredd vind). Minsta krav ifrån Räddningstjänsten är dock EI 30, som står emot 30 minuters brand:

  • Stomme av trä- alternativt stålregel (45 x 95 mm)
  • En gipsskiva på vardera sida av väggen (12 mm)
  • Isolering av sten- eller mineralull (95 mm)

Kontroll ifall ni har detta skydd kan göras genom att skära upp en bit av gipsskivan på vinden, tillräckligt stor del för att ta en titt och mäta tjocklek. Om det finns två gipsskivor räcker det med att skära i den yttersta (gipsskivan innanför är troligtvis av samma tjocklek).

Det är av stor vikt att du som bor i en radhusfastighet är medveten om brandriskerna, ditt ansvar som fastighetsägare och vad du kan göra för att förbättra brandskyddet i din fastighet. Om du tex har en 12,5 mm gipsskiva kan du enkelt skruva upp ytterligare en gipsskiva utanpå den befintliga för att förbättra brandskyddet i din fastighet.

Via Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida kan du läsa mer om bränder i radhus och hur de kan undvikas.

Läs gärna mer i nedan skrifter ifrån Boverket:

Boverket informerar om vindsbränder i radhus och flerbostadshus

Boverket informerar om brandspridning via vindar