Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Kajutan

Styrelsen tackar Kajutan gruppen för deras insats med att renovera vår gemensamma lokal Kajutan. Väggar och tak är målade, nytt golv har lagts, tavlor satts upp samt en köksö har byggts. Under 2021 behöver en ny grupp ta vid, kvar att göra är bla renovering av köket, målning av fönster, målning på utsidan samt inköp av möbler.

Vi återkommer gällande arbetsgrupper för Kajutans återstående renovering.

För att boka lokalen för möten, fester eller bordtennisspel kontakta lokalansvarig – se mer här