Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Skotta i garagen!

Vi har haft en härlig vinterperiod med mycket snö. Tyvärr ser det ut som att det kommer att börja att töa bort den närmaste tiden.

Snön är inte positivt för våra garage, snön som fastnar under våra bilar innehåller salt och grus. När bilen körs in i garagen och det börjar töa lossnar snön ifrån bilen och blir kvar i garagen. Saltet fräter på betongen i garaget vilket leder till att den spricker, vatten och salt söker sig sedan vidare och orsakar skador på bilar. Speciellt blir det skador på armeringen samt på bilar när saltet droppar ned på taket på bilarna som står under det övre garaget. Vi har försökt att sätta upp provisoriska tak för att undvika skador på bilarna. Men det mest effektiva är ifall vi hjälps åt att skotta ut snön ifrån våra garage, framförallt nu när det börjar töa. Ett tips, för att undvika att få in snön i garagen, är att ta bort snön ifrån bilen innan den körs in i garaget.

Skotta ur snön ur garaget!