Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Sopsortering

Nya skyltar har satts upp i soprummet för att underlätta för Skonarens Samfällighets medlemmar att sopsortera rätt.

Det som ej går att sortera i vårt soprum kan lämnas i Ältas Återvinningsstationer eller Kretsloppscentralen i Örkroken.

Läs mer kring vad som går att sortera i vårt soprum här.

Mer info gällande sopsortering:

https://www.sopor.nu/

https://www.ftiab.se/