Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Dränering

Dagvattenledningar, är en del av den gemensamma anläggningen, leder bort regnvatten ifrån våra fastigheter och bidrar till dränering i området.

Det är varje hushålls ansvar att se till så att inte annat än vatten hamnar i dagvattenledningarna. Detta görs enklast genom utkastare vid stuprören samt att hängrännor rensas kontinuerligt.

Hängrännorna på de gemensamma anläggningarna rensas på städdagarna.