Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Ny kanalsökning krävs!

Den 5 oktober mellan kl 10.00 – 18.00 kommer Teracom att släcka ner alla de ”gamla” kanalerna som hittills sänds med den äldre tekniken MPEG 2. Detta innebär att ett antal kanaler inte längre kan ses om man har en äldre TV eller mottagningsenhet. Alla ”fri-kanalerna kommer att ersättas med HD-teknik och därtill måste man göra en omsökning av alla kanaler efter kl 18.00 den 5:e.

Läs den bifogade infon från Teracom för att kolla om din utrustning fungerar med den nya tekniken. Eventuellt behövs en kanalsökning för att få med kanal 88 i kanallistan. Kommer den inte med i listan eller om det inte blir bild på denna kanalplats måste TV-mottagaren (boxen) förnyas/uppgraderas. Även den modul (CA-modul) som sitter i TV eller box kan behöva ersättas med MPEG4/DBV T2-kompatibel.
Förutom att flera kanaler omflyttas kommer också TV6, som hittills varit frikanal, inte längre att kunna ses utan abonnemang.
Kolla nu innan för att inte hinna åtgärda i tid.

Läs mer här

Lycka till !
Dag B 72:an