Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Skonarens experter

I skonarens samfällighet hjälps vi alla åt för att få samfälligheten att fungera.

Om du behöver hjälp eller har frågor vill vi att du i första hand vänder dig till våra experter nedan.

Frågor till styrelsen skickas via mail till styrelsen@skonaren.com 

Du hittar kontakt uppgifterna till experterna nedan i vår medlemsförteckning (skyddad med lösenord).

Lokalansvarig för Kajutan – Lisa

Bokföring Skonaren – Irene

Ansvarig Utebelysning, Undercentral & Batteribyte mätare -Mats

Återvinningsansvarig – Ronny

Avläsning Värme & Vattenmätare – Gunnar J

Flaggningsansvarig – Evert

TV-frågor, revisor – Dag

Revisor, valberedning och trädgårdsgrupp – Johan S

Revisorssuppleant – Peter & Fredrik

Valberedning -Karin, Robert & Johan S

Styrelsesuppleant – Andreas, Peder & Johan H

Styrelseledamot – Per

Styrelseledamot & Sekreterare – Kalle

Styrelseledamot, Uppdateringar hemsidan & Kassör – Patrik

Styrelseordförande, ansvarig snöröjning – Stefan