Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Uppdatering: Förnyelse av elanläggningen

Nu är arbetet klart i garagen och bilarna kan åter ställas in och hyllorna sättas upp. I slutet av nästa vecka kommer de sista mätningarna att göras, garagen kan då under perioder vara öppna. Bilarna kommer inte att vara i vägen, bara entreprenören kommer åt stickkontakterna. Men tänk på att inte förvara värdesaker i garagen innan arbetet är helt avslutat.

Observera att vi från nu åter börjar tillämpa ordinarie parkeringsregler. Om du är osäker vad som gäller för parkering inom vår samfällighet kan läsa om det här.

Tack för ert tålamod under arbetets gång


Elen till garagen kommer att kopplas om på fredag den 1/10 kl 07-12.

Detta innebär att vi kommer att ha störningar i Tv utsändningen inom samfällighetens antenn-nät under denna tid.

Elen till respektive hushåll skall inte beröras.


Idag tisdag är nedre delen av stora garagelängan klar förutom att elen inte är inkopplad än. Det innebär att bilar åter kan köras in i garagen. Det som återstår i stora garagelängan, som kommer att göras under nästa vecka, är provningar av elen. Provningarna kan genomföras när bilarna står parkerade i garagen.

Fortsatt kan garageportarna då och då stå öppna under dagtid fram till fredagen den 8/10. Förvara därför fortsatt inte värdesaker i garagen.

Med start från torsdag 30/9 kommer lilla garaget (garage nummer 38-41) i övre området installeras. Lilla garaget skall under dagtid (kl 07-16) vara tömt på bilar samt hyllor och skåp mm vara bortplockade så att installatörerna kommer åt elledningarna.

Lilla garaget i nedre området (garage nummer 33-37) kommer troligtvis att påbörjas först måndag 4/10, klart tisdag.


Nu är nycklarna insamlade till garagen.

Imorgon tisdag kör vi igång med etapp 1, läs nedan vilken etapp som ni tillhör. Under tiden ert garage berörs skall inte bilen finnas i garaget under dagtid, dvs kl 07-16.

När ni inte berörs av någon etapp vill vi att ni parkerar er bil i garagen för att underlätta för dem som behöver en parkeringsplats utanför garagen.

Låt oss hjälpas åt för att få detta att gjort så smidigt som möjligt.

Tack!

Styrelsen


För att mildra parkeringsproblemen kommer arbetet att utföras i etapper. För att minimera parkeringsproblemen är det väldigt viktigt att bilar, som inte berörs av arbeten under aktuell tid, parkeras i garagen.

Under hela arbetets gång är det viktigt att hyllor och andra saker som är placerade på vägg mot elledningarna hålls borta ifrån garagen så att bilar kan parkeras i garagen.

Arbetet kommer att pågå dagtid vardagar kl 07-16. Vi får använda garagen för parkering under etappens gång på andra tider än då arbetet pågår dvs kl 16->07. Men då viktigt att bilen är borta ur garaget när arbetet återupptas.

Styrelsen kommer att begära in nycklar som vi kommer att kopiera och lämna tillbaka till hushållet, vi siktar på att samla in nycklar för resp ”fack” dvs vi kommer inte att behöva ha nycklar från varje garageport. Insamlingen kommer att påbörjas snarast så att kopiering kan vara klar innan arbetets början.

 

————————————————————————

Etapp 1

Tisdag 21 sep – torsdag 23 sep.

Garagen i övre längan till det stora garaget (garage nummer 17-32) samt garageplatsen intill elskåpet (garage nummer 37).

Rivning och installation av el.

Etapp 2

Fredag 24 sep – tisdag 28 sep.

Garagen i nedre längan till det stora garaget (garage nummer 1-16) samt garageplatsen intill elskåpet (garage nummer 37).

Rivning och installation av el.

Etapp 3

Onsdag 29 sep – torsdag 30 sep.

Garagen till det övre lilla garaget (garage nummer 33-37).

Rivning och installation av el.

Etapp 4

Fredag 1 okt.

Garagen till det nedre lilla garaget (garage nummer 38-41).

Rivning och installation av el.

Etapp 5

Måndag 4 okt – fredag 8 okt.

Alla garagen.

Provning, uppmärkning och inkoppling av el.

Styrelsen återkommer med info om deltider.

(Eventuellt så kan då små bilar vara kvar i garagen om det finns utrymme att arbeta framför bilen).

——————————————————————————–

Viktigt att vi alla hjälps åt för att mildra problemen som kan uppstå pga brist på parkeringsplatser.


Nu är det äntligen dags för förnyelse av vår gemensamma elanläggning. Förnyelsen sker i garagen samt i ledningar till garagen.

Arbetet beräknas ta tre veckor med start 2021-09-21.

Garageportarna kommer under arbetet att vara öppna så att arbetet kan löpa på smidigt. Det är upp till varje hushåll att säkerställa att inga, för hushållet värdefulla saker och som kan vara begärliga för andra, förvaras i garaget. Skonarens samfällighet tar inte ansvar för saker som försvinner ifrån garagen.

 

Under arbetets gång behöver det finnas en fri yta på 2m ifrån vägg med elledningar. Respektive hushåll ansvarar för att säkerställa att plats finns för arbetet, ev hyllor mm som kan vara uppsatta på väggarna vid garageplatsen kan behöva monteras ned.

Under de tre veckor arbetet pågår kan inte bilarna parkeras i garagen. Eftersom vi inte har en utomhusparkeringsplats per hushåll kommer det att bli ont om parkeringsplatser, försök att hitta alternativa parkeringsplatser. Förslag på lösningar tas gärna emot.

Under perioden med förnyelse av samfällighetens elanläggning så kommer det vid några tillfällen att vara strömavbrott till garagen, samfällighetslokal, utebelysning och TV anläggningen.

Styrelsen kommer att begära in nycklar till ett par garageportar innan arbetet påbörjas.

Styrelsen kommer att ha ytterligare möten med entreprenören för att få förnyelsen av elanläggningen att smita på smidigt. Vi återkommer med uppdaterad information när det närmar sig.