Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Trädinventering

En trädinventering har genomförts av Årsta Träd & Utbildning i samfällighetens område för att få en uppfattning om hur vi skall bedriva föryngringsarbetet av samfällighetens träd.

Utfallet av gjord inventering kan läsas här

Som ett resultat av inventeringen kommer vi att ta ned ett par träd på höstens städhelg. Samt ett par större under vårens städhelg. Redan nu har vi ringmärkt en asp som vi planerat att ta ned till våren. Det kommer också att bli aktuellt att ersätta ett par träd, detta läggs in i underhållsplanen för framtida åtgärd.