Vecka 05 - Torsdag 2 februari 2023

Facebook grupp Medlemmar Skonaren Älta

Hanna i hus 68 har skapat en Facebook grupp för medlemmar i Skonarens Samfällighet i Älta.

Gruppen är privat och hanteras av Hanna.

Gruppens namn: Medlemmar Skonaren Älta

Om ni vill vara med men inte hittar gruppen, kontakta Hanna så bjuder hon in.