Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Elbils enkät

Under dagen har Styrelsen delat ut en Elbils enkät i era brevlådor. Enkäten bifogas även här: Elbils Enkät.

Med anledning av att elbils användandet i samhället förväntas öka önskar Styrelsen få en uppfattning om hur nuvarande situationen för el/laddhybrid bilar i
Skonaren ser ut, och medlemmars ev. behov om utveckling av elnät/avtal för att underlätta användandet av eldrivna fordon i samfälligheten.

Svaren lämnas i brevlåda till Hus 122, eller mailas till: styrelsen@skonaren.com

Svar önskas innan 1 juli. 2022