Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Höjning av kvartalsavgift

Från årsskiftet kommer kvartalsavgiften för Skonarens samfällighet att höjas med 1000kr/kvartal. Detta för att möta de kostnadsökningar som skett under det senaste året. Det är alltså inbetalningen som sker redan nu i december som ökas med 1000 kr då inbetalning sker i förskott. Sista betalningsdag 31/12-2022, 9000kr.

För att möta de renoveringsbehov som samfälligheten står inför, till exempel betongkonstruktionen i övre garaget och även i de andra garagens betonggolv, samt andra underhåll, så flaggar vi även för ytterligare en höjning under andra halvåret av 2023.