Vecka 38 - Söndag 24 september 2023

Parkering

Information har inkommit till styrelsen om att bilar har stått parkerade över två parkeringsrutor på de allmänna parkeringsytorna. Styrlesen ber er (trots att rutorna är dåligt markerade) parkera inom en ruta för att så många som möjligt ska få plats.