Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Påminelse om höjning av kvartalsavgift fr.o.m. Q3 2023

Som tidigare meddelats vill vi påminna om att från och med månadsskiftet Juni/Juli 2023 ökar samfällighetsavgiften med 1000kr/kvartal. Detta för att möta de kostnadsökningar som skett under senaste året och de renoveringsbehov som samfälligheten står inför. Det är alltså inbetalningen med betalningsdag sista juni som ökar till 10 000kr istället för 9 000kr.