Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Schema för vinterunderhåll 2023-2024

Varje vinter sköts snöröjningen i Skonarens samfällighet av ett företag på entreprenad. De plogar vägarna och fraktar bort snön och sandar. För att spara kostnader för oss gemensamt har vi i alla år hjälpts åt att veckovis skotta och sanda vissa delar i området, främst trapporna i området. Så gör vi även i år – varje hus ansvarar för två veckor under vintersäsongen tillsammans med en granne.

I övre området gäller att skotta och sanda 3 st trappor – vid husnr 42, mellan husnr 72 och 74 och vid husnr 66 samt den lilla trappan i kurvan från gatan. Alla gemensamma gångbanor skottas och sandas vid behov.

I nedre området gäller att skotta och sanda 2 st trappor –vid Kajutan och vid nedgången till de nedre husen. Alla gemensamma gångbanor skottas och sandas vid behov.

Sand till sandning finns vid soprummet och vid ingången till gemensamhetslokalen Kajutan.

För allas trevnad ber vi er att inte missa ”era” veckor.