Vecka 44 - Torsdag 29 oktober 2020

Fjärrvärmeavbrott

Avbrottet genomförs tisdagen den 4 oktober, mellan kl 09.00 – 01.00.

El och kallvatten påverkas inte.

I smaband med kommunal vägarbeten genomförs flyttning av fjärrvärmeledning i Grustagsvägen. Det medför att Vattenfall kommer att stänga av fjärrvärmen i Älta.