Vecka 39 - Lördag 1 oktober 2022

Städhelg 22-23 oktober

Välkommen till vårens städhelg,  lördag & söndag vecka 42 (22-23/10)! Än en gång kommer vi att aktivera oss en hel … [Read more...]

Motioner till Årsstämman

Sista inlämningsdag för motioner till Årsstämman 2023: Torsdagen den 1 december 2022 Motioner mailas till Ordförande Peder … [Read more...]

Mätaravläsning juni

Mätaravläsning  vecka 24 2022. Dags igen för avläsning av vatten- och energimätare. Avläsningen är en egenavläsning. Dvs … [Read more...]

Vinterunderhållsschema 2021-2022

Varje vinter sköts snöröjningen i Skonarens samfällighet av ett företag på entreprenad. De plogar vägarna och fraktar bort snön … [Read more...]

Se upp med försäljare från Com Hem

Av förekommen anledning behöver vi aktualisera denna nyhet från förra året. Det har gått runt några personer från ComHem i … [Read more...]

Älta kretsloppscentral

  Den 25 april invigs Älta kretsloppscentral som kommer att ha öppet på kvällar och helger. Till kretsloppscentralen kan … [Read more...]

Mobil kretsloppscentral och Mobil miljöstation

Här kommer aktuell information från Nacka vatten och avfall AB som handlar om insamling av farligt avfall. Bifogat hittar ni … [Read more...]

Höjd kvartalsavgift

Vid extrastämman som hölls den 23  november för att besluta om en höjning av kvartalsavgifterna fanns  det 25 st röstberättigade … [Read more...]

Låg temperatur på varmvattnet

Det pågår arbete i undercentralen i området med att dra om ledningen för varmvattencirkulationen. Därför var det lägre temperatur … [Read more...]

Extrastämma den 23 november

Extrastämma torsdag den 23 november kl 20.00 i gemensamhetslokalen Kajutan. Styrelsen lägger inför extrastämman den 23 november … [Read more...]