Vecka 16 - Torsdag 22 april 2021

Årsmötesprotokollet justerat och klart

Nu är protokollet från Skonarens årsstämma, som hölls den 26 mars, underskrivet av justeringsmännen. Du hittar pdf-fil på protokollet här.