Vecka 02 - Söndag 17 januari 2021

Enkätsvar gällande fibrer

På mötet den 12 oktober efterfrågades resultatet från enkäten gällande fiber. Dag lovade då att alla skulle få det snarast.

Ni hittar info på denna länk (logga in med lösenord) –> Enkätsvar