Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Återuppbyggnaden av garagen

Bygget är nu i gång.

Rivningen av den brunna delen började den 4 oktober. Rivningen tar cirka en vecka. Under den tiden kan garagen i övre lilla garaget användas.

De nedre garagen under branddelen, dvs de 8 första garagen räknat från Lovisedalsvägen, kommer inte att kunna användas från och med måndag morgon 11/10. Ett staket för rasrisken kommer att sättas upp cirka två meter från väggen.

Ny info från byggfirman ang användatet av garagen

Garagen under den ej utbrända delen kan användas samt alla uteplatser på nedre planet. Även platserna i kurvan kan användas. Alla garagen under branddelen måste tömmas på bilar till måndag morgon. När rivningen är klar och bygget skall börja kommer man att bygga ställningar från nedre garageplanet. De garage som kan användas enl ovan bör användas även dagtid.

Vi får försöka samsas om parkeringsmöjligheterna. Det är inte parkeringsförbud längs Lovisedalsvägen, från Erstaviksvägen räknat, alltså på den sida som bussen inte kör. På Talkottsvägen är det inte heller p-förbud.

Styrelsen hoppas att de boende respekterar detta så att bygget går så smidigt som möjligt

Vi har varit i kontakt med Nacka kommun och informerat om att vi behöver parkera bilar tillfälligt längs Lovisedalsvägen. De har gett OK till det. Parkering ska alltså ske på den sidan som bussen inte kör. Från 90-graderskurvan och mot skolan till. Parkera inte för nära kurvan, bussen måste kunna svänga. Vi ska heller inte parkera i backen ner mot Erstviksvägen eller från vår infart fram till 90-graderskurvan.

Kommunen tycker att vi ska använda Tallkottsvägen i första hand och Lovisedalsvägen i andra hand. Där är det ej P-förbud. Vi har lagt lappar i brevlådorna på Tallkottsvägen och informerat de boende där att vi kommer utnyttja den gatan under byggtiden.

Tänk på att inte parkera så att det hindrar annan trafik. Även om det inte är p-förbud kan det bli böter om man hindrar annan trafik.

Mer info kommer att skickas ut om det dyker upp något nytt.

Den 26 november skall återuppbyggnaden vara klar.