Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Snöröjning och vinterunerhåll

 

Vår snöröjare Anders Forslunds Schakt & entreprenad AB meddelar att:

”Snöröjningen låter sig för närvarande inte göras på traditionellt sätt eftersom området är mycket trångt i att förflytta sig med snöröjningsfordon. Dels p.g.a alla parkerade fordon, byggarbetsplatsen garage samt byggnadsställningar vid radhusfastgheter som genomför takbyten.

I mån av plats kommer snöröjning och sandning att ske med traktor. I sämsta fall behöver både röjning och sandning ske manuellt (personal finns för detta) Ett mellanalternativ här är att endast sandning vid behov genomförs  manuellt.”

Som tidigare år gäller att vi själva utför skottning av trappor och sandning av gemensamma gångbanor vid behov.

Arbetsschemat börjar från och med vecka 48 och sträcker sig till och med vecka 15  2011. Skulle det smälla till och komma snö innan vecka 48 får vi hjälpas åt att lösa det.

I övre området gäller att skotta och sanda tre stycken trappor och i nedre två stycken. Dessutom sanda och skotta gemensamma gångbanor vid behov.

Skottningsschema i pdf-format