Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Garagen klara!

Nu är garagen färdigbyggda! Det som återstår är målningen, det kommer att ske i vår.

För att snörröjningen skall fungera på bästa sett uppmanas alla att använda sina garage!  

Parkering på gångvägar är inte tillåtet. Se utdrag ur dokumentet ”Bra att veta” som finns under medlemsdelen här på sajten.

Parkering och bilkörning inom området

Endast märkta p-platser får användas. Då antalet P-platser är få bör varje husägare ställa sin bil i garaget (även sommartid) för att ge plats till de som har mer än en bil och till gäster. Finns två bilar i hushållet skall garaget användas för en av bilarna.

OBSERVERA: Det är parkeringsförbud på platsen närmast centralantennen vid övre garageplanet för att inte hindra utryckningsfordon.  Parkering på gångvägar och på grusvägen utmed områdets sydsida är absolut förbjudet. Detta bl.a. för att ge alla möjlighet att använda grusvägen för transporter.

Bilkörning inom området bör ske mycket sparsamt i samband med tyngre privata transporter till och från fastigheterna.

Parkering i samband med dessa privata transporter får ske under högst 15 minuter. Undantag får endast ske i samband med ut- eller inflyttning.

Hastighetsbegränsning inom området gäller med högst 5 km/tim 

Garage

Varje husägare har tillgång till en bestämd garageplats. Eluttag för motorvärmare får endas användas med tidur max 3 timmar/dygn.”