Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Koll och avläsning av mätare söndag

Nu på söndag den 12 december kommer delar ur styrelsen att besöka Skonarens alla hushåll för att kontrollera ”kallvattensnurrorna” och samtidigt passa på att läsa av energi-, kall och varmvattenmätare.

Vi har för närvarande problem med att det tar lång tid att få varmvatten, samt att det inte håller önskad temperatur (framförallt i övre området).

Varmvattensventilerna kan vara felinställda men det kan även bero på att något hus har en blandare som läcker över kallvatten i varmvattenledningen, vilket påverkar hela varmvattensystemet.

Därför kommer vi att genomföra kontroll av ”kallvattensnurror” och samtidigt läsa av
energi-, kall- och varmvattenmätarna på söndag den 12 dec. Vi börjar ca kl 16.30 och håller på någon timme. Har ni ingen möjlighet att vara hemma, så ber vi er att lämna nyckel till någon granne som kan låsa upp.

För att förbättra situationen tillfälligt tills vi har ekonomi att justera ventilerna har vi fått en kraftigare pump installerad utan kostnad av HP-rör.