Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Varmvattnet och energiavläsning

Som vi meddelat tidigare upplever flera hushåll att är det problem med varmvattnet. Det tar lång tid innan det blir varmt i kranen.

Under vecka 48 komer vi att byta tillfälligtvis till en kraftigare pump i undercentralen. Vi får efter det utvärdera hur det påverkar varmvattnet.

Söndagen den 12 december kl 16.00 och framåt kommer vi att besöka alla hushåll och läsa av mätarna. Samtidigt kommer vi att kontrollera hur kallvattenmätarna ”snurrar”. Det kan vara så att i något hus finns en blandare som läcker över kallvatten till varmvattenledningen.