Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Återbetalning från Takarbetet

På årsstämman beslutades att Skonarens samfällighet skulle kräva ersättning från huvudentreprenören, Svenska Takbeläggningar ABs takomläggningsarbete på grund av de olägenheter som uppstått då samfällighetens mark använts som upplagsplats under ca sex månader.

Detta har styrelsen gjort med lyckat resultat. STAB kommer att betala 37.500:- inkl moms till Skonaren. Det är för att täcka de fördyrande snöröjningskosnaderna (ca 15.000:-) som tillkom för att snöröjningen tog längre tid per gång pga av att ställningar och containrar stod i vägen. Resterande belopp är för ersättning för allmän olägenhet för alla boende i vårt område.