Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

P-förbudet på Lovisedalsvägen

En motion vid årsstämman löd: ”Samfälligheten skall agera för att få till stånd att P-förbudet tas bort på en del av Lovisedalsvägen. Som förslag 10 meter från kurvan fram till lilla parkeringen. Om årsstämman bifaller motionen skall den även besluta om hur samfälligheten lämpligen kan agera.”

Styrelsen och stämman biföll denna motion och stämman uppdrog åt styrelsen att agera gentemot Nacka kommun för att få P-förbudet upphävt på den föreslagna delen av Lovisedalsvägen. 

Styrelsen har kontaktat Nacka kommun och bett att de ser över parkeringsreglerna för den aktuella vägsträckan och upphäver parkeringsförbudet. Vi har även fått svar att ärendet lämnats vidare till trafikavdelningen. Styrelsen återkommer med mer information i ärendet när vi vet mer.

Bifogar kopia på brev till Nacka kommun.

forslag_p_kommun_2011