Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Arbetsdagen

Lördagen den 24 september genomfördes höstens arbets- & renoveringsdag. I stället för att mestadels kratta löv koncentrerade vi oss på att utföra lite ”större” arbeten. Tack vara den stora uppslutningen (som vanligt) gick det väldigt bra och de planerade arbetena bockades av ett efter ett. Av de arbeten som hade prioritet 1 utfördes så gott som alla.

Vi tackar Toni & Helena som skötte grillarna!