Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Tillstånd för biogasfabriken

Länsstyrelsen har gett tillstånd till biogasfabriken!

Miljöprövningsdelegationen inom Stockholms Läns Länsstyrelse har bifallit Swedish Biogas (SBI) ansökan om biogas- och biogödselproduktion samt spräng- och krossverksamhet på fastigheten i Skarpnäck (intill Ältasjön). Detta innebär att när detaljplanen vunnit laga kraft så kommer man att börja fabriksbygget, vilket startar med att 160 000 ton berg sprängs bort.
 
Föreningen Rädda Ältasjön kommer att överklaga Länsstyrelsen beslut med stöd av medlemmarna. Sakägarskapet (huruvida privatpersoners överklagande kommer att beaktas är dock f n oklart).
Föreningen Rädda Ältasjön överklagan grundar sig på:
– risk för luktutsläpp (återkommande, långvariga och allvarliga luktstörningar har varit ett faktum vid systerfabriken i Örebro)
– Boverkets rekommendationer om minst 500 m avstånd till avfallsanläggningar från bostäder följs inte
– närheten till naturreservaten och Natura 2000 området nedströms
– ökade transportavstånd p g a att delar av råvaran, dranken, utgår (Spendrups fabrik i Vårby läggs ned)
– ingen rening av lösta föroreningar i dagvattnet som släpps ut i Ältasjön
– verkställighetsförordnandet bör inte medges bl a eftersom bortsprängning av berget är en irreversibel åtgärd