Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Biogasfabriken är åter stoppad!

Iformation från Föreningen Rädda Ältasjön:

”Mark- och Miljödomstolen har inhiberat (tillfälligt upphävt) det av Länsstyrelsen beviljade verkställighetsförordnandet för Länsstyrelsens tillstånd till Swedish Biogas att börja spränga, bygga och driva biogasfabriken i Skarpnäck. Biogasfabriken kan inte längre byggas utan att miljötillståndet vunnit laga kraft. Motivationen till beslutet är att sprängning är en irreversibel åtgärd och att utgången i målet inte är given då Swedish Biogas synes ha brutit mot Länsstyrelsens villkor på systerfabriken i Örebro. Domstolsbeslutet kom till stånd efter att Föreningen Rädda Ältasjön och en rad andra föreningar och privatpersoner överklagat Länsstyrelsens beslut samt krävt inhibition. Föreningarnas överklaganden finns publicerade på websidan www.altasjon.nu
Mark- och Miljödomstolen kommer nästa år att pröva själva överklagandet av miljötillståndet.

Detaljplanen på Solvärmen 1 (biogastomten) vann laga kraft då Regeringen avslog samtliga överklaganden på detaljplanen 2011-10-13.
Miljöprövningsdelegationen inom Stockholms Läns Länsstyrelse gav 2011-10-11 tillstånd till biogasfabriken, d v s biföll Swedish Biogas (SBI) ansökan om biogas- och biogödselproduktion samt spräng- och krossverksamhet på fastigheten i Skarpnäck (intill Ältasjön).

En summering av allt som hänt kring fabriksbygget, pressklipp, samt länkar till handlingar inom området finns på vår websida, under www.altasjon.nu
Föreningen har även en grupp på Facebook som man kan gå med i.

En privatperson i Älta har även startat en proteströrelse som man kan följa på Facebook, Håll Andan – Eller stoppa biogasfabriken.
Gå med där för att delta i protesterna, se vad kända personer tycker om gasfabriken och se bilder och filmklipp bl a från studiebesök invid systerfabriken i Örebro.

Bli medlem!
Stöd gärna vår verksamhet genom att bli medlem i Föreningen Rädda Ältasjön. Information om medlemskap: www.altasjon.nu/medlem.htm
Det är endast med stöd av vårt medlemsantal som vi betraktas som miljöorganisation och får möjlighet att t ex överklaga detaljplaner.
Hör av dig till oss om du är intresserad av att frivilligarbeta i föreningen. Vi är särskilt intresserade av att få hjälp av jurister med kunskap inom miljömål, experter inom vattenfrågor samt söker även en ny webmaster.”