Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Varmvattenavstängning

Tyvärr har det uppstått en vattenläcka i varmvattenledningarna under ett hus i området. Läckan är under källaren, så reparationen måste ske med hjälp av grävmaskin.

Detta medför att varmvattnet kommer att stängas av under reparationsarbetet. Den planerade avstängningen kommer att göras från och med tisdag kväll kl 23.00 fram till onsdag morgon den 8 feb kl 06.00. Mellan 06.00 och 09.00 onsdag komer varmvattnet att sättas på igen för att åter stängas av kl 09.00 på onsdagen. Hur länge varmvattnet kommer att vara avstängt under onsdagen den 8 feb beror på hur reparationsarbetet går.

Kallvattnet påverkas inte av denna avstängning.