Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Övre soprummet fortsatt stängt

Styrelsen avsåg, som vi infomerade om på årsstämman, att det övre soprummet skulle åter öppnas den sista mars. Vid kontakt med sopentreprenören om detta fick vi följande meddelande:

 

 

RenoNorden har fått in synpunkter från sina chaufförer om arbetsmiljöproblem på er adress. Synpunkten gäller hämtning av hushållsavfall från det övre soprummet.

Primärt handlar det om framkomlighetsproblem för sopbilen. Där saknas vändzon vilket gör att sopbilen måste backa.

Backningsmanövrar med sopbilar har orsakat flera olyckor. Vägverket har därför arbetat fram rekommendationer för säkrare avfallstransporter.

Arbetsmiljöverket har påtalat de psykosociala påfrestningarna av att köra i områden med smala gator och dålig sikt.

Entreprenörens fackligt utsedda skyddsombud kan hos Arbetsmiljöverket begära att sophämtningen stoppas om inte fastighetsägaren genomför åtgärder för att avhjälpa arbetsmiljöproblemet.

Entreprenörens arbetsledning har föreslagit att lämplig åtgärd för er är att samla sophämtningen i det nedre soprummet, dit sopbilen enklare kan ta sig.

Stryrelsen kommer att se om detta går att lösa, men tillsvidare kommer det övre soprummet förbli stängt. Det har förekommit att soppåsar ställts in på golvet i övre soprumet, vilket naturligtvis inte är så fiffigt… Alltså släng soporna i nedre soprummet och ingen annanstans. Försök även att föredela soporna jämt i behållarna så att locken går att stänga.