Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Senaste nytt angående biogasfabriken intill Ältasjön

Före jul inhiberade Mark- och Miljödomstolen det av Stockholms Länsstyrelsen 2011-10-11 beviljade verkställighetsförordnandet för Länsstyrelsens tillstånd till Swedish Biogas att börja spränga, bygga och driva biogasfabriken i Skarpnäck. Biogasfabriken kan därmed inte börja byggas utan att miljötillståndet vunnit laga kraft.
Mark- och Miljödomstolen har 2012-04-19 beslutat att man ska hålla sammanträde i ärendet under hösten 2012. Parter i målet är Swedish Biogas, Sth Länsstyrelse samt Föreningen Rädda Ältasjön. Mark- och Miljödomstolen kommer även att hålla syn (besöka) fabriksmarken.

Detaljplanen på Solvärmen 1 (biogastomten) vann laga kraft då Regeringen avslog samtliga överklaganden på detaljplanen 2011-10-13.

Föreningen Rädda Ältasjön överklagade domen till Högsta Förvaltningsdomstolen som i sin dom 2012-05-21 avslog Föreningen Rädda Ältasjöns överklagande. Övriga föreningarna och privatpersoner som överklagat avvisades, d v s anses inte ha talrätt i saken. Föreningen Rädda Ältasjön undersöker nu möjligheterna att överklaga till EU.

Under den gångna veckorna har det varit ett antal tidningsartiklar och reportage om biogasfabriken. Dessa finns länkade på http://www.altasjon.nu/Pressklipp.htm

En summering av allt som hänt kring fabriksbygget, pressklipp, samt länkar till handlingar inom området finns på webbsidan  http://www.altasjon.nu/