Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Biogasfabriken tas upp i Mark- och Miljödomstolen

Senaste nytt angående biogasfabriken intill Ältasjön:

Bygget av fabriken har varit stoppat även under 2012 eftersom Mark- och Miljödomstolen inhiberade verkställighetsförordnandet för att börja bygga fabriken, i väntan på att målet tas upp i domstolen.

Mark- och Miljödomstolen håller sammanträde i målet 2012-09-11. Huvudparter i målet är Swedish Biogas, Länsstyrelsen i Stockholm samt Föreningen Rädda Ältasjön. Mark- och Miljödomstolen kommer även att hålla syn på (besöka) fabriksmarken 2012-09-12.

En summering av det som hänt kring fabriksbygget, pressklipp, samt länkar till handlingar inom området finns på webbsidan, under www.altasjon.nu samt på facebook .