Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Biogasfabriken stoppad!

Senaste nytt angående biogasfabriken intill Ältasjön:
 
Mark- och Miljödomstolen (MMD) meddelade idag sin dom i miljöprövningsärendet för biogasfabriken i Skarpnäck. Domen upphäver Länsstyrelsens beslut att bevilja Swedish Biogas tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detta innebär att biogasfabriken nu är definitivt stoppad i MMD och inte får byggas!

I domskälen anges ”vandel” p g a händelserna i Örebro och olämplig ”lokalisering” p g a man att ej följer Boverkets rekommendation om minst 500 m till bostäder.
Swedish Biogas har idag uppgett att de kommer att ansöka om prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen.
 
Föreningen Rädda Ältasjön har avvaktat domen sedan Mark- och Miljödomstolen höll sammanträde i målet den 11 september. Huvudparter i målet var Swedish Biogas (SBI), Länsstyrelsen i Stockholm samt Föreningen Rädda Ältasjön (FRÄS). SBI och FRÄS presenterade sina argument och vittnen hördes. Boende i Örebro vittnade om ständiga luktproblem och en inspektör på Örebro Miljökontor vittnade om överträdelser av miljötillståndet under tre års tid. Dagen efter höll Mark- och Miljödomstolen syn på tomten för den planerade fabriken, ”Solvärmen 1”. Rädda Ältasjön och övriga parter deltog vid synen. Under synen höll även parterna sina slutpläderingar.
 
En summering av det som hänt kring fabriksbygget, pressklipp, samt länkar till domen, ljudklipp från slutpläderingarna i MMD samt handlingar inom området finns på föreningen Rädda Ältasjöns webbsida – www.altasjon.nu samt på facebook .

 

Stoppet för biogasfabriken har redan rapporterats i flera medier, bl a ABC nytt och Radio Stockholm. Samtliga finns länkade på vår hemsida 

www.altasjon.nu.


Lyssna t e x på ett fyra minuter inslag i Radio Sth (börjar 14.20 min in i sändningen):
Stockholm Idag