Vecka 26 - Tisdag 25 juni 2024

Container och sand

Inför städdagen på lördag den 20 oktober ber vi alla att lämna kurvan vid flaggstången och de två p-platserna närmast lovisedalsvägen, fria från parkerade bilar.

Detta för att containern kommer att levereras på fredag kl 08.00.

Sand till lekplatsen är beställd och kommer att tippas på nedre parkeringen under fredagen, för att sedan köras ut med skottkärror. Ytan som behövs beräknas ta 2 st p-platser i anspråk. Därför ber vi att de två yttersta p-platserna närmast Lovisedalsvägen lämnas fria.

Containern är i första hand till för avfallet från städdagen. I mån av plats är det sedan ok att slänga ”egna” grejer.

OBS! Släng EJ el- eller byggavfall i containern. Som byggavfall räknas enligt Nacka kommun ”allt som sitter fast i ett hem” dvs även skåpluckor och liknande från ett renoverat kök. (Då tar de inte emot containern)

 

Tackar!