Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Vinterunderhåll 2012-2013

Snö kommer förmodligen att falla även denna vinter någongång. Och som alla tidigare år så hjälps vi åt att skotta och sanda i området.

Klicka på länken nedan och läs när dina veckor infaller.

Vinterunderhållsschema 2012 – 2013 i pdf-format.

Övre området: Skotta och sanda 3 st trappor (vid husnr 42, mellan husnr 72 och 74 och vid husnr 66). Dessutom skotta och sanda vid alla gemensamma gångbanor vid behov.

Nedre området: Skotta och sanda 2 st trappor ( vid Kajutan och vid nedgången till de nedre husen). Dessutom skotta och sanda vid alla gemensamma gångbanor vid behov.

Om du inte kan närvara vid din vecka byt då med någon annan.