Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Skonarens årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att hållas tisdagen den 26 mars. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan stämman. Det innebär att kallelsen kommer att läggas i samtliga hushålls brevlådor senast tisdagen den 5 mars.

Verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och övriga dokument till stämman kommer medlemmarna kunna hämta här på webbplatsen i samband med att kallelse går ut. Ett mindre antal kommer att finnas på plats vid stämman.

Boka in datumet i kalendern redan nu!

Motioner skulle enligt stadgarna varit styrelsen tillhanda senast 31 dec 2012. En motion har inkommit och kommer att bifogas kallelsen.