Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Inför städdagen

ContainerInför städdagen på söndag den 5 maj ber vi alla att lämna kurvan vid flaggstången och de två p-platserna närmast lovisedalsvägen, fria från parkerade bilar så att den som levererar containern lätt skall kunna ställa av den. Containern kommer att levereras någon gång under fredagen.

Containern är i första hand till för avfallet från städdagen. I mån av plats är det sedan ok att slänga ”egna” grejer.

OBS! Släng EJ el- eller byggavfall i containern. Som byggavfall räknas enligt Nacka kommun ”allt som sitter fast i ett hem” dvs även skåpluckor och liknande från ett renoverat kök. (Då tar de inte emot containern)

Tackar!