Vecka 26 - Måndag 24 juni 2024

Städdag

Vårens gemensamma städdag kommer att Krattavara söndagen den 5 maj.

Vi samlas vid flaggstången kl 10.00 och går igenom arbetsuppgifterna, sedan hugger vi i med det som skall fixas och gör avbrott för korvätande vid lunchtid.

Som tidigare år kommer en container att finnas på plats. Där skall det som skall kasseras under städdagen placeras och i mån av plats får medlemmar lägga grovsopor i den. Obs, att inget miljöfarligt, eller elektroniskt får läggas i containern.